:
ราคาหุ้น :

เลขานุการบริษัท
ฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร 11 แยก 9
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(66) 26764031-6, (66) 2676 3836-9
(66) 2676 4038-9
cs@tfd-factory.com