:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2560 12:19

ตัวย่อหุ้น: TFD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 2.12 ปริมาณซื้อขาย: 1,827,400
เปลี่ยนแปลง: +0.02 % เปลี่ยนแปลง: 0.95
ช่วงห่างจำนวนวัน: 2.10 - 2.14 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.73 - 3.59

 

Chart Type