:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: TFD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 2.08 ปริมาณซื้อขาย: 1,359,100
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 2.08 - 2.12 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.73 - 4.06

 

Chart Type