:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 24 เมษายน 2561 11:27

ตัวย่อหุ้น: TFD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.70 ปริมาณซื้อขาย: 86,800
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.68 - 1.71 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.65 - 2.32

 

Chart Type