:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2560 11:05

ตัวย่อหุ้น: TFD สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.99 ปริมาณซื้อขาย: 295,800
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: 0.51
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.98 - 1.99 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.73 - 2.95

 

Chart Type