:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2560 16:36

ตัวย่อหุ้น: TFD-W4 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.20 ปริมาณซื้อขาย: 2,129,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.19 - 0.21 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

 

Chart Type