:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2560 11:08

ตัวย่อหุ้น: TFD-W4 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.29 ปริมาณซื้อขาย: 2,114,400
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -3.33
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.27 - 0.30 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

 

Chart Type