:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: TFD-W4 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.39 ปริมาณซื้อขาย: 2,822,200
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: 2.63
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.38 - 0.41 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

 

Chart Type