:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2560 12:29

ตัวย่อหุ้น: TFD-W4 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.48 ปริมาณซื้อขาย: 80,476,600
เปลี่ยนแปลง: +0.04 % เปลี่ยนแปลง: 9.09
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.44 - 0.58 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

 

Chart Type