:
ราคาหุ้น :
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:39

ตัวย่อหุ้น: TFD-W5 สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.43 ปริมาณซื้อขาย: 50,200
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: 2.38
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.41 - 0.43 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.00 - 0.00

 

Chart Type